Jaarrekening 2019

10. Verkeer en Vervoer

Wat zijn de ontwikkelingen?

De voornaamste ontwikkelingen in het verslagjaar binnen het programma Verkeer & Vervoer zijn als volgt samen te vatten:

  • Er is in 2019 veel gedaan aan de realisatie van het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist.  Wij participeren hier actief in, samen met Prorail, de NS en de gemeente Zeist. In 2020 is het klaar en ontstaat er een fantastisch mooie nieuwe entree naar de gemeente GUH. ` Het gebied krijgt een uitstraling die uitstekend past bij onze groene en duurzame identiteit. Daarnaast hiervan is de gemeente ook actief betrokken bij de realisatie van de onderdoorgang bij Maarsbergen, een tweede belangrijke beoogde verbetering van de (spoor)infrastructuur binnen de gemeente.     
  • Verkeer is in 2019 ook onderwerp van gesprek geweest bij de bezuinigingen.  Als gevolg van de maatregelen uit spoor 2 en 3 is het uitvoeringsprogramma GVVP qua inhoud aangepast. Een aantal projecten is vervallen. Andere projecten worden in afgeslankte vorm verder uitgevoerd. Bij de keuze voor het schrappen/behouden van projecten is vooral gekeken naar het thema verkeersveiligheid. De bedoeling is om met minder middelen dit toch zoveel als mogelijk te blijven stimuleren. Het aangepaste pakket wordt in 2020 vertaald naar een herijking van dit uitvoeringsprogramma.
  • De provincie heeft een Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023 vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma biedt mogelijkheden om binnen de gemeente mee te liften met projecten. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen nabij OV-haltes. Zo is bij station Driebergen-Zeist een fantastisch mooie nieuwe fietsparkeervoorziening gerealiseerd.
  • In 2019 is ook een aantal verkeersprojecten gerealiseerd en/of voorbereid. Het fietspad bij de Traaij in Driebergen, de verbetering van Koenestraat in Amerongen en de verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein Maarsbergen zijn uitgevoerd. En de herinrichting van de Amersfoortse weg in Doorn en de realisatie van de oversteekplaatsen bij de Arnhemse Bovenweg zijn 2 projecten die zover zijn voorbereid dat ze begin 2020 kunnen worden gerealiseerd. Belangrijk bij al deze projecten is steeds het verbeteren van de verkeersveiligheid en het gebruik van de wegen door de fiets. Ondanks de beperkte middelen en capaciteit is dit in 2019 doorgegaan.       
  • Tot slot is ook duurzaamheid in 2019 een thema geweest waar verkeer aandacht aan heeft besteed. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en de fiets. Maar ook door de realisatie van laadpalen voor electrisch vervoer.      

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 961

0,8 %

Baten

€ 124

0,1 %

ga terug