Jaarrekening 2019

Balans en de toelichting

Balans

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. De begin- en eindbalans van 2019 zijn conform de voorschriften van BBV opgesteld.

ga terug