Jaarrekening 2019

12. Middelen en Ondersteuning

Wat zijn de ontwikkelingen?

Afbouwen schuldpositie
Voor deze bestuursperiode is er een taakstellende bezuinigingsopgaaf van € 2 miljoen op de verkoop van vastgoed. In 2018 is  € 520.000 aan vastgoed verkocht, en in 2019 € 826.500. Samen brengt dit het totaal op € 1.346.500.

Vastgoed
De Visie op vastgoed is vastgesteld door het college. De gemeente gaat de kosten voor de vastgestelde lange termijn onderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed laten ingroeien in de meerjarenbegroting. Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed zijn nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.877

3,1 %

Baten

€ 3.438

2,8 %

ga terug