Jaarrekening 2019

Voortgang kredieten

Lopende investeringen 2019

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Beschikbaar gesteld krediet *

Totaal uitgaven

Restant krediet 31-12-2019

Totaal programma 7

2.954

1.464

1.490

Totaal programma 9

552

47

505

Totaal programma 10

4.509

-164

4.673

Totaal programma 11

12.162

5.388

6.774

Totaal programma 12

1.226

255

971

Totaal Overhead

1.641

625

1.016

Totaal lopende investeringen

23.044

7.615

15.429

ga terug