Jaarrekening 2019

Staat gewaarborgde geldleningen

1ste garantie door gemeente of WSW

Nr.

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

Naam van geldgever

Datum en nummer van het

Rente-percen-tage

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van 2019

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/gewaarborgde geldleningen

Totaal bedrag van de buiten-gewone aflossing

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van 2019

Percentage dekking

Toelichting

Raadsbesluit c.q. b&w-besluit

Goedkeurings-besluit

Totaal

Totaal

Hoofdsom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

WSW

1

600.000

Rhenam Wonen

BNG

onbekend

onbekend

4,09%

600.000

600.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

3

748.496

nieuwbouw 12 sociale huurwoningen (19)

Rhenam Wonen

BNG

onbekend

onbekend

4,28%

519.379

22.761

496.618

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

4

913.000

Rhenam Wonen

BNG

onbekend

onbekend

2,00%

256.081

62.131

193.949

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

5

1.044.000

Rhenam Wonen

BNG

onbekend

onbekend

3,08%

580.808

40.739

540.068

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

6

1.052.770

Rhenam Wonen

BNG

onbekend

onbekend

5,45%

210.554

42.111

168.443

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

7

1.815.121

Rhenam Wonen

BNG

onbekend

onbekend

3,99%

1.815.121

1.815.121

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

8

1.951.000

nieuwbouw (28)

Rhenam Wonen

BNG

2001

onbekend

2,41%

1.496.782

49.461

1.447.321

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

9

1.200.000

Heuvelrug Wonen

NWB Bank

27-jul-04

2,13%

663.290

54.148

609.142

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

10

425.000

Heuvelrug Wonen

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

28-dec-04

0,50%

180.475

18.475

162.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

Gemeente

11

451.498

Conversie 79 bej.woning nabij Hoofdstraat

Stichting Kraaybeek

APG

25 mei '93 nr. 52

12 juli '93

1,50%

127.258

127.258

0

100%

Gegarandeerde lening

Gemeente

12

2.382.346

Doorontwikkelplan Hoenderdaal

St Sportaccommodaties Hoenderdaal

18 dec.2000

5,75%

1.089.073

77.596

1.011.476

100%

Gegarandeerde lening

Gemeente

13

2.132.767

Stichting Kraaybeek

25-04-2000

6,00%

648.678

84.403

564.275

100%

Gegarandeerde lening

Gemeente

14

2.700.000

Herbouw sportcentrum

St Sportaccommodaties Hoenderdaal

29-01-2004 nr. 11

4,65%

1.440.000

90.000

1.350.000

100%

Gegarandeerde lening

Gemeente

15

2.600.000

Herbouw sportcentrum

St Sportaccommodaties Hoenderdaal

29-01-2004 nr. 11

3,86%

1.386.704

86.664

1.300.040

100%

Gegarandeerde lening

WSW

16

1.446.000

Bouw 13 bejaardenwoningen

Heuvelrug Wonen

BNG

15-04-2002

n.v.t.

5,74%

964.906

46.759

918.147

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

17

2.042.000

Bouw 41 premiehuurwoningen

Heuvelrug Wonen

BNG

25-04-2000

n.v.t.

5,06%

1.142.352

80.157

1.062.195

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

18

2.662.000

Bouw 41 premiehuurwoningen

Heuvelrug Wonen

BNG

23-10-2002

n.v.t.

5,11%

1.806.557

83.029

1.723.528

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

19

2.207.000

Bouw 15 huurwoningen

St. Woonzorg Nederland

BNG

12-12-2006

4,06%

2.207.000

2.207.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

20

210.000

Woningbouwvereniging Maarn

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

29.05.1972

18.08.1972

5,25%

107.377

9.638

97.739

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

21

1.315.963

Bruteringsoperatie

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

09.09.1997

6,35%

365.723

83.168

282.555

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

22

1.225.000

Bruteringsoperatie

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

09.09.1997

2,07%

818.203

35.587

782.616

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

23

91.000

Bruteringsoperatie

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

09.09.1997

2,07%

60.608

2.636

57.972

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

Gemeente

24

518.444

8 soc.huurw.Maarsbergen

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

22.06.1998

5,94%

451.867

5.776

446.090

100%

Gegarandeerde lening

Gemeente

25

812.092

verbouwing dorpshuis Twee Marken

St.Soc.Cult.Centrum Maarn

BNG

13.09.1999

20.06.1989

5,35%

543.026

38.024

505.002

100%

Gegarandeerde lening

WSW

26

5.500.000

Heuvelrug Wonen

BNG

9-5-2006

4,14%

5.500.000

5.500.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

27

5.500.000

Heuvelrug Wonen

BNG

9-5-2006

4,14%

5.500.000

5.500.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

28

5.500.000

Heuvelrug Wonen

BNG

9-5-2006

4,14%

5.500.000

5.500.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

29

5.500.000

Heuvelrug Wonen

BNG

9-5-2006

4,14%

5.500.000

5.500.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

30

5.500.000

Heuvelrug Wonen

BNG

9-5-2006

4,14%

5.500.000

5.500.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

31

5.500.000

Heuvelrug Wonen

BNG

9-5-2006

4,14%

5.500.000

5.500.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

32

3.158.000

Heuvelrug Wonen

BNG

9-5-2006

4,14%

3.158.000

3.158.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

33

3.000.000

Heuvelrug Wonen

BNG

31-8-2006

4,24

3.000.000

3.000.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

34

4.700.000

Heuvelrug Wonen

BNG

31-8-2006

4,30%

4.700.000

4.700.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

35

4.500.000

St. Habion de Bilt

FMS Wertmanagement AöR

9-5-2006

3,87%

4.500.000

4.500.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

36

5.000.000

St. Habion de Bilt

FMS Wertmanagement AöR

9-5-2006

3,89%

5.000.000

5.000.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

37

5.000.000

St. Habion de Bilt

FMS Wertmanagement AöR

9-5-2006

3,87%

5.000.000

5.000.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

38

2.070.000

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

20-6-2007

4,84%

1.818.993

29.965

1.789.028

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

39

8.350.000

Rhenam Wonen

NWB Bank

4,82%

8.350.000

0

8.350.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

40

1.750.000

Heuvelrug Wonen

BNG

5,09%

1.169.806

81.955

1.087.851

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

41

3.200.000

Heuvelrug Wonen

BNG

5,07%

3.200.000

3.200.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

42

731.000

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

5,19%

490.209

34.164

456.044

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

43

5.000.000

Rhenam Wonen

NWB Bank

-0,26%

5.000.000

0

5.000.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

44

5.000.000

Rhenam Wonen

ABN AMRO N.V.

5.000.000

5.000.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

45

695.322

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

5,20%

582.906

15.957

566.949

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

Gemeente

47

6.925.000

Multifunctioneel centrum

Rhenam Wonen

Fortis

5-7-2008

4,30%

6.925.000

0

6.925.000

100%

Gegarandeerde lening

WSW

49

717.349

Heuvelrug Wonen

Fortis Groenbank BV

4,00%

71.735

0

0

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

50

1.500.000

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

4,13%

1.292.488

34.740

1.257.748

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

51

1.500.000

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

4,25%

1.295.886

34.322

1.261.564

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

Gemeente

52

155.000

Nieuwbouw kleed/clubgebouw Tuilland

Tuilland

Rabobank

103.320

7.752

95.568

100%

Gegarandeerde lening

Gemeente

53

300.000

Manger Cats aankoop grond/opstallen

St. Expl. & Beh. Manger Cats

Rabobank

5,45%

193.750

15.000

178.750

100%

Gegarandeerde lening

WSW

54

500.000

Woningen Zuiderplantsoen Doorn

Heuvelrug Wonen

ASN Bank

3,49%

500.000

0

500.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

Gemeente

55

13.500.000

kredietarrangement

CV Lange Dreef

BNG

929.918

-154.907

1.084.825

100%

Gegarandeerde lening

WSW

56

1.400.000

Woningbouwvereniging Maarn

NWB Bank

2,98%

1.000.200

64.122

936.078

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

57

4.000.000

Rhenam Wonen

NWB Bank

-0,04%

800.000

800.000

0

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

58

5.000.000

Rhenam Wonen

NWB Bank

-0,04%

5.000.000

5.000.000

0

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

59

995.105

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

2,64%

748.891

44.910

703.982

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

60

1.217.500

Woningbouwvereniging Maarn

BNG

2,79%

1.077.439

30.395

1.047.044

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

61

2.000.000

Rhenam Wonen

BNG

2,20%

2.000.000

2.000.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

63

3.000.000

Rhenam Wonen

BNG

1,98%

1.000.000

500.000

500.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

64

10.475.000

Heuvelrug Wonen

BNG

3,24%

8.753.330

333.398

8.419.932

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

65

1.148.000

St. Woonzorg Nederland

NWB Bank

3,34%

994.933

38.267

956.667

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

66

4.240.000

St. Woonzorg Nederland

BNG

1,74%

3.816.000

141.333

3.674.667

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

67

1.300.000

Woningbouwvereniging Maarn

NWB Bank

0,10%

1.300.000

0

1.300.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

Gemeente

68

210.000

Huisvesting

Stichting Cultuurcentrum Driebergen

Triodos

19-9-2017

192.120

-7.416

199.536

100%

Gegarandeerde lening

WSW

69

3.500.000

Rhenam Wonen

NWB Bank

-0,26%

3.500.000

-500.000

4.000.000

100%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

70

11.000.000

Heuvelrug wonen

BNG

1,68%

11.000.000

11.000.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

71

5.000.000

Rhenam Wonen

NWB Bank

5.000.000

5.000.000

WSW

72

1.569.514

Heuvelrug Wonen

BNG

1.081.208

72.288

1.008.921

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

73

1.553.295

Heuvelrug Wonen

BNG

1.359.965

41.279

1.318.686

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

74

1.290.700

Heuvelrug Wonen

BNG

1.153.797

46.642

1.107.156

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

75

319.051

Heuvelrug Wonen

BNG

138.840

33.211

105.629

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

76

523.384

Heuvelrug Wonen

BNG

455.481

12.676

442.804

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

77

967.093

Heuvelrug Wonen

BNG

831.829

22.578

809.251

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

78

1.880.238

Heuvelrug Wonen

BNG

1.611.811

44.557

1.567.253

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

79

820.575

Heuvelrug Wonen

BNG

709.895

56.130

653.764

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

80

543.514

Heuvelrug Wonen

BNG

472.999

13.164

459.835

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

81

4.000.000

Rhenam Wonen

BNG

4.000.000

0

4.000.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

83

5.000.000

Heuvelrug Wonen

BNG

-0,10%

5.000.000

3.500.000

1.500.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

84

3.300.000

Rhenam Wonen

BNG

0,28%

3.300.000

3.300.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

83

4.500.000

Rhenam Wonen

Vivat

-0,48%

4.500.000

4.500.000

Borgstelling verleend door de st. WSW

WSW

85

4.500.000

Rhenam Wonen

BNG

0,30%

4.500.000

4.500.000

50%

Borgstelling verleend door de st. WSW

Totaal

192.282.772

190.062.569

0

11.527.006

178.463.828

Saldo van leningen met gemeente als eerste borgstelling

13.660.563

Saldo van leningen waarbij gemeente als achtervang

164.803.265

178.463.828

Particuliere leningen

2.081.154

Totaal

180.544.982

Waarvan BNG

116.025.297

ga terug