Jaarrekening 2019

Bedrijfsvoering

Inleiding


Om de programma’s in de programmabegroting te realiseren, is een goede bedrijfsvoering nodig. De gemeente blijft de bedrijfsvoering doorontwikkelen zodat deze te allen tijde past bij een moderne netwerkorganisatie. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van, en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering voor zover deze nog niet in andere programma’s benoemd zijn.

Het financiële deel van de bedrijfsvoering vindt u in programma 12. Participatie en communicatie vindt u in programma 1. Facilitaire zaken en de ontwikkeling van zaakgericht werken staan beschreven in programma 3. De ontwikkelingen bij informatisering en informatiebeveiliging vindt u in de volgende paragraaf. Deze paragraaf bevat daarom alleen de ontwikkelingen op het gebied van organisatie en personeel.

ga terug