Jaarrekening 2019

Informatievoorziening

Inleiding


Informatievoorziening is een strategische factor om een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering te realiseren.
In 2019 heeft de gemeente zaakgericht werken deels afgerond voor wat betreft de zaken met betrekking tot de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Geheel onverwacht heeft de leverancier van het zaaksysteem besloten om te stoppen met de huidige ICT-Prestatie. Dat heeft er toe geleid dat de gemeente de informatie- en applicatiearchitectuur versneld heeft aangepast richting Common Ground. Daarmee hoopt de gemeente in de nabije toekomst minder leveranciersonafhankelijk te worden.
Ook informatiebeveiliging vergt veel tijd en energie. De uitsmijter kwam in december 2019 met de problemen rondom de Citrix-servers waar de gemeente ook, onder de vlag van de RID, gebruik van maakt.

In november 2019was een raadsinformatieavond waarbij informatie- en informatiebeveiliging zijn toegelicht.

ga terug