Jaarrekening 2019

Reserves en Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Stand begin

Stand begin

2019

2020

Reserves

13.065

12.600

Voorzieningen

10.896

11.169

Totaal reserves en voorzieningen

23.961

23.769

ga terug